Jag deltar med ett Blixttal ”Care & Growth – Agilt ledarskap med Tuff Omsorg och en Workshop Vad är rättmätig makt?”. Hoppas vi ses där!