I torsdags hade vi sprintstart, och som vanligt inledde vi med en övning.
Denna gång körde vi Interface Poker, som är en metod för att hitta och utveckla samarbetspunkter mellan två olika instanser, i vårt fall mellan Scrumteamen och Arkitektgruppen.

Respektive ”lag” (t ex Scrumteamet) förberedde lappar som visade:
– Vad vi (Scrumteamet) har att erbjuda
– Vad vi har för förväntningar på det andra ”laget” (Arkitektgruppen)

Därefter fick ”lagen” spela ut lapparna mot varandra, så att erbjudanden fick svara upp mot förväntningar. Där det saknades matchande erbjudande till en förväntning, skrevs en ny lapp (i egen färg) för att tydliggöra.
Hela övningen finns beskriven i detalj i boken ”XXL Agile&Lean Coaching”, om du vill prova!

Hur gick det för oss då? Ja, eftersom det här är ett driftigt och nyfiket gäng, så var alla tre spelplanerna (med ca 6 personer vid varje spelplan) igång på nolltid och sedan skrevs det lappar för glatta livet och var allmänt bra stämning och hög ljudnivå. Efter ca 25 minuter återsamlades vi och visade de viktigaste punkterna för varandra. Det var en del överlapp, och en del som skiljde mellan spelplanerna.

Nu kvarstår bara efterarbetet, att sammanfatta en beskrivning utifrån detta och dokumentera i vårt Way-of-Working-dokument. Det är viktigt att även göra detta steg, så vi tar det ända in i kaklet – även om själva övningen är roligare, förstås…. 😉