Det visste ni inte, att Toyota i Mjölby förutom truckar också tillverkar tårtor? Jojomen!

Toyota är i början av sin Agila transformation och som en uppstartsövning för att träna på Scrum gjorde vi ”Konditoriet”. I måndags provkörde vi med coacher och OPO:er, som sedan tar övningen vidare enligt Train the Trainer-konceptet.

Först ett par ord om Train the Trainer: det är ett sätt att säkerställa att alla hierarkiska nivåer är med på förändringen, med början uppifrån. Det betyder att t ex en extern konsult hjälper till att ta fram en utbildning – men kör den enbart för översta nivån i förändringshierarkin. De som är med på utbildningen/övningen har sedan ansvaret och förväntan på sig att själva driva den i nästa steg, som i det här fallet mot teamen. Jag kommer alltså inte vara med när teamen kör ”Konditoriet”, utan det gör coacherna själva. Detta är ett fantastiskt system, som säkrar (och kräver!) att organisationen själva håller i taktpinnen för sin förändring och successivt ökar sin kunskap. Om de istället hade köpt in tjänsten och t ex låtit mig driva alla övningarna för alla team, så hade coacherna inte blivit lika involverade och heller inte lika trygga i sin roll. Train the Trainer kräver mod och tid för att lyckas och det satsar Toyota i Mjölby – heja er! Det kommer löna sig!

Och så själva övningen: Efter en check-in (alltid!) och en kort teoretisk repetition av Scrum och teamteori, så var det dags! De två teamen fick dra arbete överst från Konditoriets backlog, vilket visade sig vara varianter av Marängtårta på plats 1 och 2 och Frukttårtor på plats 3 och 4. I första sprinten jobbade därför bägge teamen med Marängtårtor och i andra med Frukttårtor.

User Story, Acceptans-kriteria och DoD fanns beskrivet. Ingredienser och utrustning fanns listat och på plats, men inga recept – ”hur” är ju teamens uppgift att bestämma, eller hur!

Sedan följde sprintplanering, sprint, demo och retrospektiv för två sprintar efter varandra.  Under demon fick jag och förändringsledaren Calle (vi agerade OPOer och beställare) bedöma verken utifrån acceptans-kriterierna, vilka innehöll krav på både utseende och smak, så det blev fyra tårtbitar var innan vi var klara 😀

Som avslutning reflektion och feedback (alltid!) under gemensam tårtfika…men då nöjde Calle och jag oss med en slät kopp kaffe.

Övningen var rolig och uppskattad och jag önskar coacherna varmt lycka till när de kör med sina första team på fredag – kommer bli kanon!