Idag har jag haft förmånen att få träffa ett härligt gäng från Toyota i Mjölby som startat sin resa mot Agile och Lean. Mitt uppdrag var att diskutera och träna på FLÖDE under en och en halv timme tillsammans med dem och hur kan det göras bättre och roligare än genom att flyga pappersflygplan? 🙂

Övningen går till så att deltagarna delar in sig i grupper om ca 5-8 personer, dvs lämplig teamstorlek. De får sedan tillgång till en arbetsyta och en bunt A4-papper och uppdraget är att bygga och flyga (så att det blir godkänt av ”kunden”) så många pappersflygplan som möjligt. Påbörjade men ej flugna pappersflygplan när tiden är ute ger minuspoäng, liksom skrotade plan som inte blev godkända.

Upplägget är två sprintar enligt följande:
3 minuter sprintplanering (hands off från pappren, bara prata!)
3 minuter sprint, bygg och flyg
3 minuter retrospektiv, fundera över vad som fungerade bra och vilka 1-2 förbättringar ni vill göra till nästa sprint!

Nästan uteslutande blev resultatet slående mycket bättre andra gången, och diskussion, delande av lärdomar och översättning till egna verksamheten följde.

Jag tänker att det här gänget har goda förutsättningar att komma vidare på sin resa, eftersom glädje, nyfikenhet, förståelse och mod är viktiga ingredienser för att lyckas med en förändring och det visade ni gott prov på idag! Go go go!